Ahıskalı Türkler çalışkan ,milli kimliğinden taviz vermeyen ve şuurlu insanlardır.Bu vasıflarından dolayıdır ki Rusya onları zulme tabi tutuyor ve vatansız bırakarak asimile olmalarına çalışıyor.Asırlardır çile çeken ,zulum gören bu kardeşlerimizin dertlerine ortak olmaya çalıştım Açtıkları telefon gönderdikleri faks ve mektuplarla okuyucularımda bana destek oldu .Ahıskalı kardeşlerimizden de birçok mektup ve faks aldım ve yazılarımda azami derecede bu mektuplara yer vermeye çalıştım. İnşallah bundan böyle de yardımcı olmaya , meselelerini makalelerimde dile getirmeye  çalışacağım.

İzmir’den İzmir dernek Başkanı İbrahim Meralli isimli Ahıskalı kardeşimiz  de gönderdiği faksında şunları yazıyor ; “ Ben Ahıska Türküyüm . Bir Bursalı ,Karslı,Kıbrıslı Türkler kadar Türküm.  Memleketim Osmanlı topraklarında Kars Vilayetinin   Ahıska ilçesinde neslim yaşadı .1828 Osmanlı-Rus savaşından sonra sınırın öbür tarafında kalmışız ve ata toprağını bırakmamışız Çarlık döneminden bugüne kadar bütün Rus yönetimleri bizi asimile etmek , Ruslaştırmak istediler.Dinimizi ,Türklüğümüzü,öz benliğimizi kaybettirmek istediler . Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen zulüm ,Ahıska Türklerinin sırtına kırbaç gibi indi . Sürgünler,zulümler, işkenceler yıllarca ,on yıllarca sürdü.1944 yılında 1 gecede 120 bin Ahıskalı Türkü ,silah zoruyla kara tirenlere doldurdular.Orta Asya’ya ve sibirya’ya parça parça sürüldüler, 1,5 ay yollarda dolaştırıldılar .Bu arada açlık soğuk ve hastalıktan dörtte üçü ölmüştü .1989 da Özbekistan’da KGB tarafından oluşturulan provkasyonlar sonucu Özbeklerin saldırısına uğrayan on binlerce Ahıskalının evleri yandı 100 den fazlası öldü ve yeniden 13 ayrı Cumhuriyete sürgün edildiler.
Türkiye KGB’nin bu tutumunu da görmezden geldi ,olaylara dünyanın ilgisini çekmedi.Parça parça edilen Türk’ler , yerleştikleri topraklarda çalıştılar  , sabırla beklediler.Türklüklerinden çıkmadılar ,dinlerini terk etmediler.Sadece çalıştılar ve

Türkiye’den umutla haber beklediler.Bugün insan haklarından mahrum edilmiş vatansız ,topraksız,bayraksız mülteci olarak eski SSCB’ye dağılan yaklaşık 300 bin Ahıskalı Türk yanıyor .Yapılan zulum ve sürgünün tek sebebi Müslüman Türk olan bu insanların geleceği ne olacak ,kim sahip çıkacak? Bunların göz göre göre eriyip gitmelerine gözmü yumulacak ?          T.C. Devletine sesleniyorum annelerin ve çocukların kanlı göz yaşları için rica ediyorum .El ele verelim bu insanlara sahip çıkalım Güney Doğuda bir başka ahıska vilayeti açalım bu toplumu oralara yerleştirelim bağ-bahçeler yetiştirelim .Türkiye’nin en güzel en müreffah ilim merkezi kuralım .

167 yıllık Türkiyeden ayrılığımızı tarihe gömelim ,ayrılığımızı sona erdirelim .En şuurlu insanları vatan sahibi yapalım .Umarız sesimizi duyurur ve bize destek olursunuz ,sürgünümüzü sona erdiririz .”

İbrahim Meralli Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a seslenerek şunları yazıyor; ”….Tek suçu Türk ve Osmanlı torunu olmak olan ve bu yüzdende defalarca toptan imha operasyonlarına maruz kalmasına rağmen varlığını çok zor şartlar altında da olsa sürdüren Türklerin sesine kulak vereceğinizden ve elinizden geleni yapacağınıza eminim Şovenist Stalin tarafından 1944 yılında Ahıska diyarından sürülen 1989-90 yıllarında Özbekistan’da yapılmış  kanlı olaylardan sonra bir defa daha göçe zorlanmış ve şimdide geçmiş (dağılmış) SSCB’nin 13 Cumhuriyetinde kendilerine gösterilecek yakınlaşmaya yardımlaşmaya ve dayanışmaya bağlamıştır . Bunlar Ruslar’ın dediği gibi kötü insanlar değil ,sadece vatansız ,gariban Ahıskalılar asırlardır ezile ezile ,itile itile Asyanın bir köşesine sürülmüş ,ama hala kimliklerini kaybetmemiş Türklerdir .Ahıska Türklerinin en sahipsiz boyu Ayyıldızın en büyük sevdalıları ,en şuurlu aşıkları vatansızlar ,kayıp aileler yitik anılar ,kanlı geçmişler, Bilinmeyen gelecekler 06/07/2004 tarihinde ilk değerli TBMM’nin oturumunda ilk değerli Milletvekilimiz Sn. Agah Kafkas ve Ensar Öğüt ile Sn. Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın konuşması ile Ahıskalıların tarih boyunca günümüzde sıkıntıları dile getirdi. Bundan sonra TBMM. Ahıskalılarla ilgili Mecliste çeşitli teklifler önergeler vererek, bütün bu yaşanan çilelere son vereceklerini Kurultaya katılan millet vekillerimiz tarafından dile getirildi. Ayrıca bundan sonra hep bir ağızdan problemlerimizi çözmede yalnız değilsiniz sözü verdiler.

Bu müjdeli haberi siz okuyucularımız ve Ahıskalılara vermenin mutluluğunu ayrıca yaşıyoruz. Kurultayla ilgili haberleri Dergimizin sayfalarında bulacaksınız. Bu Kurultayı hazırlamasında emeği geçen herkese Federasyon Başkanı Veysel Kılıç ve Federasyon Başkan Yardımcısı Osman Çelik hasetten Federasyon Genel Sekreteri Sn. Ertan TOPÇU’ya  teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Katılan Milletvekilleri

Türkiye’den Katılan Milletvekilleri’nin isimleri, Meclis Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Sn. Sadık Yakut, Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin Börü, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Çorum Milletvekili Agah Kafkas, Antalya Milletvekili Burhan Kılıç, Antalya Milletvekili Fikret Badazlı, Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere, Çanakkale Milletvekili Mehmet Danış, Ardahan Milletvekili Kenan Altun, Kars Milletvekili Selami Yiğit, Kahraman Milletvekili Mevlüt Akgün, Antalya Milletvekili Osman Özcan, Bursa Milletvekili Şerif Beliç, Düzce Milletvekili Metin Kaşıkçıoğlu, Antalya Milletvekili Atilla Ekmek , İsparta Milletvekili Türk Gürcistan Grubu Başkanı Mehmet Sayit Armağan , eski Kütahya Milletvekili Cevdet Akçalı, eski Devlet Bakanlarımızdan  Abduhalük Çay.
http://www.ahiskalilarvakfi.org/index.p … ;Itemid=37